Навигация

Директор

г-н Захарин Пенов

Директор на главна дирекция “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”

 

Г-н Захарин Пенов е роден на 26 юли 1962 г. във Враца. Завършва висшето си образование във ВНВУ “В. Левски” във Велико Търново през 1986 г. и веднага е назначен във Втори граничен отряд /сега РДГП/ - Драгоман на длъжност заместник-командир на застава.
През 1994 г. завършва Военната академия “Г. С. Раковски”.
От 2000 г. е заместник-началник на РГС /сега РДГП/ – Драгоман. На 3 февруари 2006 г. е назначен за началник на РГС - Драгоман. От 21.08.2009 г. е директор на Главна дирекция “Гранична полиция”.
Г-н Пенов е награждаван многократно. През 2007 г. получава “Почетно отличие на МВР за доблест и заслуга”- III степен за особени заслуги, свързани с  укрепването на правовата държава. Същата година получава от министъра на вътрешните работи медал “Правосъдие, свобода, сигурност – сребърен” за конкретен съществен принос при разработването и изпълнението на съвместни проекти, свързани с присъединяването на България към ЕС. За проявен висок професионализъм и инициативност и постигнати трайни резултати в служебната дейност е награден с “Почетен знак на МВР” - III степен. От 24.06.2011 г. със заповед на министъра на вътрешните работи е главен комисар.

Със заповед на министъра на вътрешните работи от 03.07.2014 г. е преназначен за директор на Главна дирекция "Гранична полиция".

 

• Илюстрация