Навигация

Директор

главен комисар Светлан Кичиков

директор на главна дирекция "Гранична полиция"

Главен комисар Светлан Кичиков е роден на 29.08.1967 г. в Бургас. Завършил е ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ във Варна през 1990 г., магистър. Две години е помощник-командир на кораб във Военноморските сили. Професионалният му стаж в МВР започва на 1 септември 1992 г. и 24 години е свързан с охраната на българската черноморска граница. Заема различни ръководни длъжности в базата „Гранични полицейски кораби“ към РДГП-Бургас, а от 12.03.2012 година е неин началник. Със заповед на министъра на вътрешните работи от 31.08.2016 г. е преназначен на длъжност директор на ГДГП.

• Илюстрация