Навигация

Ежедневен трафик по ГКПП

Ежедневен трафик по ГКПП


Трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове на 23.04.2017 г. към 18:00 ч.:


На българо-сръбската граница на ГКПП Калотина трафикът е интензивен. Има образувани 2 км колона от товарни автомобили на вход и 2 км колона на изход. 
На българо-македонската граница трафикът е нормален на всички ГКПП.
На българо-гръцката граница трафикът е нормален на всички ГКПП. 
На българо-турската граница трафикът е интензивен. На ГКПП Капитан Андреево има образувана 5 км колона от товарни автомобили на изход. На ГКПП Лесово има колона от 2 км от товарни автомобили на изход. 
На българо-румънската граница на ГКПП Дунав мост-Видин трафикът е интензивен на изход, има 5 км колона от товарни автомобили.

 

At 04/23/2017 at 06:00 p.m  the traffic at the Bulgarian border crossing points is as follows:


On the border with Serbia at BCP Kalotina the traffic is intensive. There is 2 km column of waiting trucks on entry and 2 km column of trucks on exit.
On the border with Macedonia the traffic is normal at all BCPs.
On the border with Greece the traffic is normal at all BCPs.
On the border with Turkey the traffic is intensive. At BCP Kapitan Andreevo there is 5 km column of waiting trucks on exit. At BCP Lesovo there is 2 km column of trucks on exit.
On the border with Romania at BCP Danube bridge-Vidin the traffic is intensive on exit, there is 5 km column of waiting trucks.