Навигация

Ежедневен трафик по ГКПП

Ежедневен трафик по ГКПП

Трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове на 23.05.2017 г. към 18:00 ч.:


На българо-сръбската граница на ГКПП Драгоман има колона от 1,5 км. от товарни автомобили, на изход.
На българо-македонската граница трафикът е нормален на всички ГКПП.
На българо-гръцката граница трафикът е нормален на всички ГКПП.
На българо-турската граница на ГКПП Капитан Андреево има 9 км. колона от товарни автомобили на изход.
На българо-румънската граница трафикът е нормален на всички ГКПП.


At 05/23/2017 at 6:00 p.m. the traffic at the Bulgarian border crossing points is as follows:


On the border with Serbia,at BCP Dragoman there is column of 1,5 km of trucks on exit.
On the border with Macedonia the traffic is normal at all BCPs.
On the border with Greece the traffic is normal at all BCPs.
On the border with Turkey at BCP Kapitan Andreevo there is 9 km. column of trucks on exit. 
On the border with Romania the traffic is normal at all BCPs.