Навигация

Денонощието в цифри

Денонощието в цифри

Оперативна обстановка на държавната граница на Република България за периода от 06.00 часа на 20.04.2017г. до 06.00 часа на 21.04.2017 г.

През изтеклото денонощие служители на Главна дирекция „Гранична полиция” са задържали 9 граждани на трети страни за незаконно преминаване на изход, от които на българо-сръбска зелена  граница – 6 лица и на българо-гръцка зелена граница – 3.
Поради наложени принудителни мерки и нередовни документи, на граничните контролно-пропускателни пунктове не са допуснати да влязат 6 граждани на трети страни и не са допуснати да излязат от страната 8 български граждани.