Навигация

Денонощието в цифри

Денонощието в цифри

Оперативна обстановка на държавната граница на Република България за периода от 06.00 часа на 24.02.2017г. до 06.00 часа на 27.02.2017 г.

През периода 24.02.2017 г.-27.02.2017 г. служители на Главна дирекция „Гранична полиция” са задържали 14 граждани на трети страни за незаконно преминаване на вход на българо-турска зелена граница. При опит за нарушаване на държавната граница на изход са задържани 77, от които 64 лица на българо-сръбска зелена граница, 8 лица на българо-румънска граница на ГКПП, 4 лица на българо-гръцка зелена граница и 1 лице на българо-турска зелена граница.
Поради наложени принудителни мерки и нередовни документи, на граничните контролно-пропускателни пунктове не са допуснати да влязат 20 граждани на трети страни и не са допуснати да излязат от страната 23 български граждани.