Навигация

Денонощието в цифри

Денонощието в цифри

Оперативна обстановка на държавната граница на Република България за периода от 06.00 часа на 22.05.2017г. до 06.00 часа на 23.05.2017 г.

През периода 22.05.2017 г.-23.05.2017 г. служители на Главна дирекция „Гранична полиция” са  задържали 21 граждани на трети страни за незаконно преминаване на изход на българо-сръбската граница, от които 11 лица на зелена граница и 10 лица на ГКПП. Поради наложени принудителни мерки и нередовни документи, на граничните контролно-пропускателни пунктове не са допуснати да влязат 10 граждани на трети страни и 1 гражданин на ЕС, не са допуснати да излязат от страната 5 български граждани.